Beräkna antal kubik för din flytt

1 rok = ca 10-15 kbm
 
2 rok = ca 15-20 kbm
 
3 rok = ca 20-30 kbm
 
4 rok = ca 30-40 kbm
 
Villa 120kvm = ca 40-50 kbm