Beräkna antal kubik för din flytt

Att beräkna hur många kubik din flytt ligger på kan vara svårt. Nedan finns en tabell att följa för att få en uppfattning om kubikmängd. Notera att mängden är en uppskattning utefter normalmöblering i boendet exklusive förråds- och garageytor. Vid flytt av hela bohaget till utlandet kan en flyttbesiktning bokas, då kommer vi hem till er för att ge en uppskattning av hur många kubik din flytt innehåller.  

1 rok = ca 10-15 kbm
 
2 rok = ca 15-20 kbm
 
3 rok = ca 20-30 kbm
 
4 rok = ca 30-40 kbm
 
Villa 120kvm = ca 40-50 kbm

Det går också att räkna enligt formeln: boyta x 0,32 = kubik